تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

باما حس جوانی را تجربه کنید .مرکز دندان سازی مینا باسابقه طولانی وتجهیزاتی مدرن ومواددرجه یک گام به گام با شما خواهد بود تا صاحب دندان ها ولبخندی زیبا شوید

نایت گارد وبایت گارد بیماران بروکسیم

با استفاده از دستگاه وکیوم شما میتوانید خدماتی متفاوت وکم نظیر در سیرجان را دریافت نمائید 

دندان سازی

معاینات دقیق

نایت گارد وبایت گارد ورزشکاران

 یکی از نیاز های روز ورزشکاران نایت گارد وبایت گارد است که بااستفاده از دستگاه وکیوم به روشی موثر برای شما ورزشکاران فقابل انجام است 

برای دندان سازی احتیاج به مشاوره دارید ؟با مرکزدندان سازی مینا تماس بگیرید

09131455130 _ 09137645130